REGULAMIN

 1. Kupując udział w warsztatach uczestnik zgadza się na zasady wymienione poniżej.
 2. Organizatorem warsztatów jest Firma: "SMI Marta Rietz" z siedzibą w Gdyni 81-369 przy ulicy Hieronima Derdowskiego 7 reprezentowanym przez koordynatora warsztatów Izabelę Komor.
 3. Miejscem warsztatów jest oddział firmy: pracownia tortów artystycznych „Słodkości Marty i Izy” w Gdyni 81-369 przy ulicy Hieronima Derdowskiego 7.
 4. Jeśli w opisie warsztatów nie zaznaczono inaczej, w warsztatach mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby oraz młodsze (od 16.roku życia) za pisemną zgodą rodzica lub innego prawnego opiekuna.

Zakup i opłata za warsztaty

 1. Warunkiem udziału w warsztatach jest dokonanie przelewu na nr konta bankowego:

"SMI Marta Rietz" ul. Hieronima Derdowskiego 7, Gdynia 81-369
nr konta bankowego: 40 1140 2004 0000 3202 7807 0609
lub w innej formie po wcześniejszym kontakcie z koordynatorem firmy Akademia Sztuki Cukierniczej
oraz podanie imienia i nazwiska uczestnika warsztatu oraz nr tel kontaktowego i adresu e-mail.

 1. W momencie złożenia rezerwacji miejsca telefonicznie lub e-mailowo następuje wstępna rezerwacja jednego miejsca lub większej ilości miejsc - w zależności od ilości miejsc zdeklarowanych w złożonym zamówieniu. Opłaty za warsztaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania przelewu na wyżej wymienionym koncie.
 2. W przypadku braku zarejestrowania płatności na wyżej wymienionym koncie rezerwacja może zostać anulowana.
 3. Po wyczerpaniu liczby miejsc na warsztaty, kolejne osoby zainteresowane danym warsztatem mogą zgłaszać się na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca, osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane o zwolnionym miejscu zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 4. W opisie każdego warsztatu klient może znaleźć informacje co dokładnie obejmuje cena warsztatów.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych przez organizatora warsztatów.

Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane osobowe Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, obsługa klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail.
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie udziału w warsztatach oraz informowanie o ewentualnych zmianach organizacyjnych.
Numer telefonu Informowanie o sprawach organizacyjnych warsztatów
dane adresowe firmy, nip Do celów wystawienia faktury, na życzenie klienta

 

Inne informacje organizacyjne

 1. Orientacyjny czas trwania oraz godzina rozpoczęcia warsztatów są podawane w opisie danego warsztatu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku, gdy nie zgłosi się minimalna liczba uczestników warsztatu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organizator zaproponuje inny termin lub temat warsztatów lub dokona zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot nie dotyczy ofert i cen promocyjnych.
 3. W przypadku zaistnienia istotnych powodów, które uniemożliwią zorganizowanie warsztatów, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, o czym poinformuje uczestników telefonicznie lub e-mailowo i zaproponuje nowy termin warsztatów, lub zwróci uczestnikom dokonane wpłaty. Zwrot nie dotyczy ofert i cen promocyjnych.
 4. W przypadku odwołania warsztatów organizator nie zwraca uczestnikom kosztów, które ponieśli z tytułu rezerwacji noclegu lub dojazdu na warsztaty.
 5. Uczestnik spóźniony na warsztaty będzie uczestniczył w nim od momentu, w którym pojawił się na warsztacie. W takim wypadku prowadzący nie ma obowiązku przeprowadzania czynności związanych z prowadzeniem warsztatu od początku.
 6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu uczestników warsztatów.
 7. Po zakończeniu warsztatów, uczestnik może zostać poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.
 8. Podczas warsztatów zabronione jest nagrywanie obrazu i dźwięku.
 9. Uczestnictwo w warsztacie oznacza zgodę na fotografowanie wydarzenia przez fotografa Akademii Sztuki Cukierniczej oraz umieszczenie zdjęć na profilu facebook Akademii Sztuki Cukierniczej oraz stronie internetowej www.akademiasztukicukierniczej.pl

Rezygnacja z warsztatów

 1. W przypadku gdy uczestnik zdeklaruje chęć rezygnacji z warsztatów i opłacił całość kwoty:
  • na czas od 14 do 11 dni kalendarzowych przed warsztatem, uczestnikowi zostanie zwrócone 50% wpłaconej kwoty.
  • na czas krótszy niż 10 dni kalendarzowych przed warsztatem pieniądze nie będą zwracane.
 2. Zwrot pieniędzy za warsztaty nie obejmuje ofert i cen promocyjnych.
 3. Organizator dopuszcza również możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty w każdym momencie, pod warunkiem, że zwolnione przez rezygnującego uczestnika miejsce na warsztaty zostanie sprzedane innej osobie, na przykład z listy rezerwowej.
 4. Niestawienie się na warsztatach wiąże się z całkowitą utratą wpłaty.
 5. Organizator dopuszcza zmianę wybranego przez klienta warsztatu na inne, jednak należy to ustalić wcześniej z biurem Akademii Sztuki Cukierniczej (e-mailowo: biuro@akademiasztukicukierniczej.pl lub telefonicznie 696 221 581) najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed terminem warsztatów. Takie zmiany są możliwe wyłącznie pod warunkiem dostępności innych terminów warsztatów oraz wolnych miejsc.

Postanowienia końcowe

 1. Dane o uczestnikach gromadzone są zgodnie z polityką prywatności Akademii Sztuki Cukierniczej i przepisami o ochronie danych osobowych. Dane o użytkownikach służą do zapewnienia prawidłowej komunikacji z użytkownikami i nie są, oraz nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody klientów Akademii Sztuki Cukierniczej.
 2. Aktualne zasady uczestnictwa w warsztatach znajdują się w opisach warsztatów.
 3. Inne kwestie nieuregulowane w niniejszych zasadach uczestnictwa rozstrzyga koordynator organizatora zgodnie z przepisami prawa i regulaminem Akademii Sztuki Cukierniczej Izabela Komor.

Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warsztatów w Akademii Sztuki Cukierniczej prosimy kierować na adres e-mailowy koordynatora warsztatów Izabeli Komor: biuro@akademiasztukicukierniczej.pl
Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 696 221 581.