Polityka Prywatności Akademii Sztuki Cukierniczej

I
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybranie naszych warsztatów! W naszych warsztatach chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie. Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

II
Informacje na temat Polityki
W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie Akademii sztuki cukierniczej będącym podstawą prawną ich wykorzystania. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.
Celem niniejszej Polityki jest:
• zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane; • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś cieszył się radością udziału w warsztatach, • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.
Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności. Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz wziąć udział w warsztatach cukierniczych.

III
Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszej Akademii:
• prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
• prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
• prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
• prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
• prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;
• prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

IV
Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób: Kiedy zapisujesz się na warsztaty — gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na zapisanie Ciebie na warsztaty takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego

V
Dane osobowe, które gromadzimy W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:
Dane osobowe Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, obsługa klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail.
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie udziału w warsztatach oraz informowanie o ewentualnych zmianach organizacyjnych.
Numer telefonu Informowanie o sprawach organizacyjnych warsztatów
Dane adresowe firmy, nip Do celów wystawienia faktury, na życzenie klienta
Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie. Zapisanie się na warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z regulaminem.

VI
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować. Twoje dane możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.

VII
Zatrzymywanie i usuwanie danych Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby wziąć udział w warsztatach. Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji.

VIII
Bezpieczeństwo danych osobowych Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny.

IX
Zmiany w Polityce Prywatności Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem. Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

X
Dane kontaktowe Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych czyli wysłanie do nas wiadomości na adres: biuro@akademiasztukicukierniczej.pl Akademia sztuki cukierniczej jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.

Dziękujemy!
Akademia sztuki cukierniczej